Việt Nam

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 

Tinnet shop cần cung cấp các thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán. Những thông tin sau đây là cần thiết, còn lại sẽ được xem là thông tin bảo mật:
1. Họ và tên.
2. Địa chị.
3. Số điện thoại.
4. ID(trường hợp là thành viên).
5. Mật khẩu (trường hợp là thành viên).
6. Địa chỉ hòm thư điện tử (hoặc số điện thoại di động).
Khi Tinnet shop thu thập các thông tin cá nhân riêng biệt phải có sự đồng ý của người sử dụng (khách hàng).
Tinnet shop không được sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng ngoài mục đích sử dụng chính, không được cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 mà không được sự đồng ý của người sử dụng.
Tinnet shop có thể sử dụng thông tin của người sử dụng trong những trường hợp sau đây:
1. Cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết về người sử dụng (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại) cho công ty vận chuyển khi phải thực hiện giao hàng.
2. Cung cấp dữ liệu không thể nhận dạng rõ đặc điểm đặc trưng của cá nhân nhằm phục vụ cho công việc điều tra thị trường, nghiên cứu kỹ thuật và báo cáo thống kê.
3. Cần thanh toán tiền cho các giao dịch hay mua bán hàng hoá.
4. Cần xác nhận của bản thân nhằm tránh bị đánh cắp thông tin.
5. Có lý do bất khả kháng tuân thủ theo pháp luật và quy định chung.
Trường hợp Tinnet shop nhận được sự đồng ý của người sử dụng theo khoản 2 và khoản 3, phải thông báo cho người sử dụng biết các thông tin liên quan đến bên thứ 3 (người nhận cung cấp dịch vụ, nội dung thông tin và mục đích của dịch vụ cung cấp), mục đích sử dụng và mục đích thu thập thông tin, thông tin nhận dạng người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân ( bộ phận, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc khác…)
Người sử dụng có thể yêu cầu Tinnet shop chỉnh sửa lỗi và cho biết thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, Tinnet shop có nghĩa vụ nhanh chóng thực hiện đầy đủ theo yêu cầu trên. Khi người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi, Tinnet shop không được sử dụng các thông tin cá nhân cho đến khi khắc phục xong lỗi đó.
Tinnet shop sẽ hạn định người quản lý chung nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân, tóm lược các thông tin đó đồng thời chịu tất cả trách nhiệm về bồi thường thiệt hại cho người sử dụng do làm mất, mất trộm, để lộ hay làm giả mạo các thông tin cá nhân bao gồm số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng…
Tinnet shop hay người thứ 3 nhận thông tin cá nhân từ Tinnet shop phải hủy ngay các thông tin cá nhân khi đã thực hiện xong mục đích nhằm cung cấp thông tin hay thu thập thông tin

Tinnet shop không được có những hành vi vi phạm nội quy và quy định của pháp luật, luôn luôn nỗ lực cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ một cách an toàn, liên tục theo những quy định đã nêu trong bản quy định này.
Tinnet shop phải có hệ thống đảm bảo an toàn nhằm bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng (bao gồm cả thông tin về tín dụng) giúp người sử dụng có thể sử dụng dịch vụ Internet một cách an toàn nhất.
Tinnet shop không được gửi thư điện tử mang tính quảng cáo hay vì mục đích thu lợi mà người sử dụng không đồng ý.

Người sử dụng có trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu trừ trường hợp quy định tại mục Bảo mật thông tin cá nhân
Thành viên không được cho người khác sử dụng ID hay mật khẩu của mình.
Trường hợp người sử dụng bị lấy mất hoặc cho rằng có người thứ ba đang sử dụng ID và mật khẩu của mình thì phải thông báo ngay với
Tinnet shop và làm theo các hướng dẫn của Tinnet shop

Nghiêm cấm người sử dụng có các hành vi vi phạm như sau:
1. Đăng nhập các thông tin giả mạo khi đăng ký, thay đổi.
2. Lạm dụng thông tin của người khác.
3. Thay đổi thông tin đã được đăng ký trên
Tinnet shop
4. Lưu truyền hoặc đăng tải các thông tin (chương trình máy tính Computer Program) ngoài những thông tin mà
Tinnet shop cho phép.
5. Xâm hại đến quyền lợi về tải sản đã được chỉ định như : quyền tác giả của người thứ 3 khác của
Tinnet shop
6. Có hành vi gây cản trở đến công việc hoặc làm ảnh hưởng đến danh dự của bên thứ 3 của
Tinnet shop
7. Có hành vi công khai hay truyền bá trên
Tinnet shop những bài viết mang tính chính trị, thông tin trái với quy định về trật tự và đạo đức xã hội, âm thanh, hình ảnh mang tính bạo lực, bị cấm lưu hành như văn hóa phẩm đồi trụy…

Nghiêm cấm người sử dụng có các hành vi vi phạm như sau:
1. Mục đích và phạm vi thu thập
- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT https://www.tinnet-shop
.com bao gồm: tên khách hàng, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà https://www.tinnet-shop.com yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và https://www.tinnet-shop.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
- Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website https://www.tinnet-shop.com,
Tinnet shop chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
-
Tinnet shop cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện các nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookier, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Tinnet shop về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website TMĐT
Tinnet-shop.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website https://www.tinnet-shop.com;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://www.tinnet-shop.com.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website TMĐT https://www.tinnet-shop.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Việm kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3. Thời gian lưu giữ thông tin
- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://www.tinnet-shop.com
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
- CÔNG TY TNHH
TINNET
- Địa chỉ:
Số 190 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Tel: (0
26)3382 8818
- Email: h
uyentrinh1988@gmail.com
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu https://www.tinnet-shop.com sẽ thực hiện việc này.
- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Website TMĐT https://www.tinnet-shop.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, https://www.tinnet-shop.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
- Email: h
uyentrinh1988@gmail.com
- Tel: (0
26)3382 8818

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Thông tin cá nhân của thành viên trên
tinnet-shop.com được tinnet-shop.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tinnet-shop.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên,
tinnet-shop.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Ban quản lý
tinnet-shop.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý tinnet-shop.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
- Trường hợp Người Mua gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng: Ngay khi tiếp nhận thông tin,
tinnet-shop.com sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của Người Mua thì tinnet-shop.com sẽ liên hệ trực tiếp với Người Mua để xử lý vụ việc trên tin thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thỏa thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền Thành phố Đà Lạt để giải quyết.
- Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của
tinnet-shop.com chỉ được áp dụng tại địa chỉ website tinnet-shop.com không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác có liên kết tại tinnet-shop.comNewsletter

Nhập email để nhận ƯU ĐÃI hàng tháng dành riêng cho bạn!

Là thương hiệu đến từ Hàn Quốc, chuyên cung các mặt hàng đa dạng chủng loại, mong muốn tạo ra sự đa dạng cho những lựa chọn của các bạn trong không chỉ trong những sự kiện quan trọng mà còn những lúc thường ngày.


Phiênbảnxemtrênđiệnthoại di động